Додаток2

до наказу по ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР» від 04.10.2021 77

ПОРЯДОК
реагування на випадки булінгу (цькування)

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії.

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

ставити питання по суті розгляду;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

 • Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш 2/3 її складу. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшості голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
 • Під час проведення засідання комісії, секретар веде протокол за формою згідно з додатком до Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) .
 • Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
 • Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.
 • Рішення комісії може передбачати:
 • потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах,
 • заходи для усунення причин булінгу (цькування),
 • заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування),
 • рекомендації для педагогічних працівників закладу.
 • рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)
 • Якщо комісія не кваліфікує діяння як цькування, а  постраждалий не згодний з цим, то він може звернутись із заявою до органів Національної поліції. 
 • ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018 р. № 2657/VІІІ
 • Доведений випадок  булінгу тягне штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян (850-1700 грн) або  громадські роботи від 20 до 40 годин – якщо цькування вперше. І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин, якщо  дії вчинили повторно або знущалась група осіб. Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 16 років, штраф заплатять батьки або особи, які їх  замінюють (50-100 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 20 до 40 годин).
 • Примітка: Згідно з  останніми  змінами до законодавчих актів України штраф за доведений
 • випадок булінгу (цькування) вчителя становить 5100 гривень.

       Директор                                                                   Сергій МИСНИК

 

 

Додаток 1

 

до наказу по ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР» від 04.10.2021 77

 

Склад комісії з протидії булінгу

 

Голова комісії – Гонта Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

Секретар - Циганіна Ю.Ф.голова профкому школи.

 

Члени комісії:

 

Дацій О.М.практичний психолог, соціальний педагог.

 

Гроза Л.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

Якуба Я.М.сестра медична.

 

Десятник Т.В. – педагог-організатор.

 

Директор                                                                             Сергій МИСНИК