ОПОРНИЙ ЗАКЛАД «КАЛАЙДИНЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ Ф.Д.РУБЦОВА ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

04.10.2021                                                                                                       № 77

 Про визначення уповноваженої особи

 для здiйснення невiдкладних заходiв

 реаryвання у випадках виявлення фактiв

 насильства та/або отримання заяв і

 повiдомлень вiд постраждалої особи/iнших осiб

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року,  наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року №1047 «Про затвердження Методичнихрекомендацій щодо виявлення,реагування на випадки домашньогонасильства і взаємодії педагогічнихпрацівників із іншими органамита службами», Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, та з метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу щодо подолання насильства, сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного реагування на факти насильства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити Гонту Тетяну Володимирівну, заступника директора з навчально-виховної роботи,  уповноваженою особою для здiйснення невiдкладних заходiв реаryвання у випадках виявлення фактiв насильства та/або отримання заяв і повiдомлень вiд постраждалої особи/iнших осiб.

 2. Створити комісію з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) та затвердити її склад (додаток 1).

 3. Затвердити Порядок реагування на доведені випадки насильства, булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до насильства, булінгу (цькування) (додаток 2).

4. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію насильству, булінгу (цькуванню) в закладі освіти (додаток 3).

 5. Затвердити правила поведінки для здобувачів освіти (додаток 4).

 6. Класним керівникам:

 6.1. Припиняти будь-які прояви глузування, насилля, цькування і просто нетолерантного ставлення у класі. Виконувати свої функціональні обов’язки щодо об’єднання класу, згуртування учнів.

 6.2. Проводити виховні години з теми «мобінг, булінг» за участю практичного психолога, громадських організацій, представників поліції.

6.3. Розповідати учням про наслідки насилля, цькування, про відповідальність за такі дії, формувати у них ефективні стратегії поведінки в таких ситуаціях, вчити, як захистити себе і допомогти іншому.

 6.4. Ознайомити учнів із Правилами та слідкувати щодо їх дотримання

7. Практичному психологу Дацій Олені Миколаївні:

 7.1. У випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення вдома, з боку однолітків, працівників закладу освіти або інших осіб керуватися Методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей.

 7.2. Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури вчителів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

 7.3. Спрямовувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей та учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу.

7.4. Розробити комплексні плани заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в навчальному закладі та забезпечити їх виконання.

 7.5. Розмістити на інформаційній дошці, офіційному вебсайті закладу контактну інформацію уповноваженої особи, організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку насильства, булінгу, Порядок реагування, План заходів.

 8. Педагогічним працівникам та господарсько-обслуговуючому персоналу закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, передавати уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її відсутності – безпосередньо керівникові закладу освіти (директорові) чи заступнику директора інформацію про дитину/працівника закладу освіти з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

 9. Уповноваженій особі закладу освіти Гонті Т.В. у разі виникнення підозри щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) провести зустрічі з особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, та надати емоційну підтримку. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

 10. У разі підтвердження виявленого факту насильства, булінгу (цькування) уповноваженій особі закладу освіти Гонті Т.В. повідомляти практичного психолога закладу освіти, який за потреби складає план корекційної роботи та здійснює соціально-педагогічний, психологічний супровід з жертвою та її кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу, та у разі необхідності перенаправляє до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

 10. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування) вносити до Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування).

 11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 Директор                                                                                Сергій МИСНИК

 

     19 січня 2019 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу”. Законодавчим актом визначено поняття булінгу, шляхи протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а також інших осіб, які працюють у закладі освіти, а також встановлено адміністративну відповідальність за булінг, приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти.

     Булінг – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема з застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

     Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

            Запроваджується адміністративна відповідальність за булінг.

            За булінг каратимуть штрафом у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин.

            За цькування вчинене групою осіб або повторно протягом штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

            Якщо Закон порушили особи віком 14-16 років, то каратимуть їхніх батьків: штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

            Якщо керівник навчального закладу не повідомить про факт цькування Нацполіції, то на нього накладуть штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покарають місяцем виправних робіт з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

            Відповідні доповнення внесено до статей Закону «Про освіту», які визначають права та обов’язки засновника та керівника закладу освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх батьків.

            Так, передбачено обов’язок засновника закладу освіти або уповноваженої особивживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.

            Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;

забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

            Передбачено також зобов’язання закладів освіти забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядку подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

            Здобувачі освіти, під час освітнього процесу, мають право на захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

            Здобувачі освіти зобов’язані: повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

            Педагогічні працівники:

- мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

      Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

 

Додаток2

 

до наказу по ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР» від 04.10.2021 № 77

 

ПОРЯДОК
реагування на випадки булінгу (цькування)

 

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

 

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

 

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії.

 

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

 

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

 

ставити питання по суті розгляду;

 

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

 

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

 

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

 

 • Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш 2/3 її складу. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшості голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
 • Під час проведення засідання комісії, секретар веде протокол за формою згідно з додатком до Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) .
 • Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
 • Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.
 • Рішення комісії може передбачати:
 • потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах,
 • заходи для усунення причин булінгу (цькування),
 • заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування),
 • рекомендації для педагогічних працівників закладу.
 • рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)
 • Якщо комісія не кваліфікує діяння як цькування, а  постраждалий не згодний з цим, то він може звернутись із заявою до органів Національної поліції. 

 

 • ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018 р. № 2657/VІІІ

 

 • Доведений випадок  булінгу тягне штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян (850-1700 грн) або  громадські роботи від 20 до 40 годин – якщо цькування вперше. І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин, якщо  дії вчинили повторно або знущалась група осіб. Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 16 років, штраф заплатять батьки або особи, які їх  замінюють (50-100 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 20 до 40 годин).
 • Примітка: Згідно з  останніми  змінами до законодавчих актів України штраф за доведений
 • випадок булінгу (цькування) вчителя становить 5100 гривень.

 

       Директор                                                                   Сергій МИСНИК

 

Додаток 1
 
до наказу по ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР» від 04.10.2021 № 77
 
Склад комісії з протидії булінгу
 
Голова комісії – Гонта Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.
 
Секретар - Циганіна Ю.Ф. –голова профкому школи.
 
Члени комісії:
 
Дацій О.М. – практичний психолог, соціальний педагог.
 
Гроза Л.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи.
 
Якуба Я.М. – сестра медична.
 
Десятник Т.В. – педагог-організатор.

 

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

 

 
Поділись новиною з друзями в соціальних мережах: