ОПОРНИЙ ЗАКЛАД «КАЛАЙДИНЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ Ф.Д.РУБЦОВА ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

04.10.2021                                                                                                       № 77

 

Про визначення уповноваженої особи

 

для здiйснення невiдкладних заходiв

 

реаryвання у випадках виявлення фактiв

 

насильства та/або отримання заяв і

 

повiдомлень вiд постраждалої особи/iнших осiб

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року,  наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року №1047 «Про затвердження Методичнихрекомендацій щодо виявлення,реагування на випадки домашньогонасильства і взаємодії педагогічнихпрацівників із іншими органамита службами», Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, та з метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу щодо подолання насильства, сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного реагування на факти насильства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити Гонту Тетяну Володимирівну, заступника директора з навчально-виховної роботи,  уповноваженою особою для здiйснення невiдкладних заходiв реаryвання у випадках виявлення фактiв насильства та/або отримання заяв і повiдомлень вiд постраждалої особи/iнших осiб.

 

2. Створити комісію з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) та затвердити її склад (додаток 1).

 

3. Затвердити Порядок реагування на доведені випадки насильства, булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до насильства, булінгу (цькування) (додаток 2).

 

4. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію насильству, булінгу (цькуванню) в закладі освіти (додаток 3).

 

5. Затвердити правила поведінки для здобувачів освіти (додаток 4).

 

6. Класним керівникам:

 

6.1. Припиняти будь-які прояви глузування, насилля, цькування і просто нетолерантного ставлення у класі. Виконувати свої функціональні обов’язки щодо об’єднання класу, згуртування учнів.

 

6.2. Проводити виховні години з теми «мобінг, булінг» за участю практичного психолога, громадських організацій, представників поліції.

 

6.3. Розповідати учням про наслідки насилля, цькування, про відповідальність за такі дії, формувати у них ефективні стратегії поведінки в таких ситуаціях, вчити, як захистити себе і допомогти іншому.

 

6.4. Ознайомити учнів із Правилами та слідкувати щодо їх дотримання

 

7. Практичному психологу Дацій Олені Миколаївні:

 

7.1. У випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення вдома, з боку однолітків, працівників закладу освіти або інших осіб керуватися Методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей.

 

7.2. Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури вчителів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

 

7.3. Спрямовувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей та учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу.
7.4. Розробити комплексні плани заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в навчальному закладі та забезпечити їх виконання.

 

7.5. Розмістити на інформаційній дошці, офіційному вебсайті закладу контактну інформацію уповноваженої особи, організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку насильства, булінгу, Порядок реагування, План заходів.

 

8. Педагогічним працівникам та господарсько-обслуговуючому персоналу закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, передавати уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її відсутності – безпосередньо керівникові закладу освіти (директорові) чи заступнику директора інформацію про дитину/працівника закладу освіти з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

 

9. Уповноваженій особі закладу освіти Гонті Т.В. у разі виникнення підозри щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) провести зустрічі з особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, та надати емоційну підтримку. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

 

10. У разі підтвердження виявленого факту насильства, булінгу (цькування) уповноваженій особі закладу освіти Гонті Т.В. повідомляти практичного психолога закладу освіти, який за потреби складає план корекційної роботи та здійснює соціально-педагогічний, психологічний супровід з жертвою та її кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу, та у разі необхідності перенаправляє до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

 

10. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування) вносити до Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування).

 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                Сергій МИСНИК

 

Додаток 3

 

до наказу по ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР» від 04.10.2021 № 77

 

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію

 

насильству, булінгу (цькуванню) в закладі освіти на 2021-2022 н.р.

 

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальний

1.

Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій

Постійно

ЗДНВР Гонта Т.В., практичний психолог, вчителі історії та правознавства,

класні керівники

2.

Проведення місячника «Правового виховання» та декади правових знань

Щорічно,

жовтень 2021

ЗДНВР Гонта Т.В.,

педагог-організатор, практичний психолог, вчителі історії та правознавства,

класні керівники

3.

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

$1·         з вивчення учнівського колективу;

$1·         з розпізнавання ознак різних видів насильства щодо дітей.

Жовтень

Практичний психолог

Дацій О.М.

4.

Перевірка приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу.

Протягом року

Заступник директора з господарчої частини

5.

Проведення годин спілкування , просвітницькі заходи у рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я маю право».

Участь у Всеукраїнському тижні з протидії булінгу

Жовтень 2021 

ЗДНВР Гонта Т.В.,

педагог-організатор, практичний психолог, вчителі історії та правознавства,

класні керівники

6.

Організація змістовного дозвілля учнівської молоді у позаурочний час, проведення  культурно-мистецьких акцій, спортивних змагань, туристичних подорожей

Протягом року

ЗДНВР Гонта Т.В., класні керівники

7.

Проводити моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності

Постійно

Практичний психолог

Дацій О.М.

8.

Розробка інструкцій для батьків, які допоможуть у виявленні ознак того, що їхня дитина стала жертвою/ініціатором чи свідком булінгу (цькування)

Жовтень 2021 

Практичний психолог

 

Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного , духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

протягом року

Директор  Мисник С.І.

10.

В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам

Постійно

Директор  Мисник С.І.

11.

Розробити та провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та батьків конвенції ООН про права дитини

Листопад 2021

вчитель правознавства Пирогова Ю.І.

12.

Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей

Постійно

Класні керівники

13.

Проводити соціально-психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх

Протягом року

Практичний психолог

Дацій О.М.

14.

При необхідності надавати постраждалим від насильства в сім’ї соціально-педагогічні, інформаційні послуги

Постійно

Соціальний педагог

Дацій О.М.

15.

Надавати практичну допомогу у проведенні виховних годин, тренінгів в класних колективах школи з питань попередження домашнього насильства

Постійно

ЗДНВР Гонта Т.В.

16.

Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення насильства в сім’ї

Постійно

Соціальний педагог

Дацій О.М.

Класні керівники

17.

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Протягом року

Психологічна служба

18.

Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему:

  • «Що робити, коли тебе ображають дорослі»;
  • «Насильство в сім’ї та як його уникнути»

Протягом року

Вчитель правознавства

Пирогова Ю.І.

Класні керівники

19.

Загальношкільна батьківська конференція на тему: «Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні»

За планом

Директор Мисник С.І.

ЗДНВР Гонта Т.В.

20.

Популяризувати заходи з питань  сім’ї, родинного виховання на сайті закладу

Постійно

ЗДНВР Гонта Т.В.,

педагог-організатор Десятник Т.В.,

Класні керівники

21.

Залучення спеціалістів різних фахів та служб для проведення профілактичної роботи серед молоді

Протягом року

ЗДНВР Гонта Т.В.

класні керівники

22.

Проведення заходів до Дня боротьби зі СНІДом

Грудень 2021

Практичний психолог

Дацій О.М., вчитель основ здоров’я

23.

Всеукраїнський тиждень правознавства

Грудень 2021

ЗДНВР Гонта Т.В.

вчителі історії та правознавства, соціальний педагог

24.

Проведення уроків відвертого спілкування.

1-4 кл. - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших».

5-7кл. – «Допоможи собі рятуючи інших». 8-11 кл. - «Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі».

Протягом року

Класні керівники

25.

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» (для 5-11 кл.)

Листопад

Психологічна служба

26.

Години спілкування «Кібербулінг! Який він?» (8-11 кл.)

Грудень

Класні керівники

27.

Заняття з старшокласниками за участю соціального педагога на тему «Не допускай насилля над ближнім» (10-11 кл.)

Січень

Психологічна служба

28.

Виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо – НІ!

(5-11 кл.)

Лютий

Завідувач бібліотекою

Мисник В.Г., класні керівники 5-11кл

29.

Організація контролю за відвідуванням школи учнями

Щодня

ЗДНВР Гроза Л.В.

30.

Розміщення на інформаційному стенді школи номерів телефону гарячої лінії протидії булінгу

Вересень 2021

Педагог-організатор Десятник Т.В.,

31.

Години відвертого спілкування за участю представників ювінальної поліції «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу»

Протягом року

ЗДНВР Гонта Т.В.

Педагог-організатор Десятник Т.В.,

 

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

 

 

     19 січня 2019 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу”. Законодавчим актом визначено поняття булінгу, шляхи протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а також інших осіб, які працюють у закладі освіти, а також встановлено адміністративну відповідальність за булінг, приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти.

     Булінг – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема з застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
     Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
систематичність (повторюваність) діяння;
наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
            Запроваджується адміністративна відповідальність за булінг.
            За булінг каратимуть штрафом у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин.
            За цькування вчинене групою осіб або повторно протягом штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.
            Якщо Закон порушили особи віком 14-16 років, то каратимуть їхніх батьків: штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
            Якщо керівник навчального закладу не повідомить про факт цькування Нацполіції, то на нього накладуть штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покарають місяцем виправних робіт з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.
            Відповідні доповнення внесено до статей Закону «Про освіту», які визначають права та обов’язки засновника та керівника закладу освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх батьків.
            Так, передбачено обов’язок засновника закладу освіти або уповноваженої особивживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.
            Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;
забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
            Передбачено також зобов’язання закладів освіти забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядку подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
            Здобувачі освіти, під час освітнього процесу, мають право на захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
            Здобувачі освіти зобов’язані: повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
            Педагогічні працівники:
- мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
- зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
      Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.