Пояснювальна записка

до робочого навчального плану
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області
2019/2020 навчального року
 
І. Загальні засади
 
Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області здійснює свою діяльність:на підставі ст. 53 Конституції України; у відповідності із законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 894 « Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі; відповідно до «Державних санітарних правил; норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПІН 5.5.2.008-01; на підставі власного   статуту. Тип навчального закладу: опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області.
 
У 2019-2020 навчальному році кількість класів у закладі - 11; учнів – 186 чоловік:
 
1-4 класи – 78;
 
5-9 класи – 86;
 
10-11 класи – 23.
 
Мова навчання – українська. Початок занять о 8.30 годині.
 
                  На 2019/2020 навчальний рік робочі навчальні плани розробляються:
 
$1       для 1,2 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268;
 
– для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407; таблиця 1,2
 
$1       для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405; таблиця 1
 
$1      для 10 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408; таблиця 2,3
 
І. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.
 
Робочий навчальний план опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні.
 
Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5) викладатимуться упродовж навчального року; ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – 1 годині через тиждень.
 
ІІІ. Структура навчального року.
 
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається святом «День Знань»; і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
 
І семестр – з 2 вересня до 31 грудня,
 
ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня.
 
Канікули: осінні з 28 жовтня до 08 листопада, зимові з 01 січня до 12 січня, весняні канікули з 30 березня до 10 квітня.
 
З урахуванням місцевих особливостей за погодженням з відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Лубенської районної державної адміністрації можливі зміни у графіку учнівських канікул. Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин
 
. Перерви між уроками ставлять 10 хвилин, дві великі перерви по 15 хвилин (між 2 і 3 уроками).
 
Державна підсумкова атестація учнів випускних класів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.
 
Режим роботи: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
 
Закінчується навчальний рік проведенням останнього дзвінка 31 травня 2020 року.
 
Усього використано 338,0 годин, з них:
 
321,5 годин інваріантної частини,
 
17,0 годин варіативної частини.
 
Директор школи                                                                  С.І.Мисник
 

Навчальний план

 опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня
 школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова»
 Лубенської районної ради Полтавської області
 на 2019/2020 навчальний рік
 І ступінь
 
 

Освітні   галузі

Навчальні

предмети

Кількість

годин на

тиждень за ступенями

навчання

Всього

І ступінь

1 клас

2 клас

 

Інваріантний складник

1

Мовно-

літературна

Навчання грамоти

7

7

14

2

Іншомовна

Іноземна мова (англійська мова)

2

3

5

3

Математична

Математика

4

4

8

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбере

жувальна галузі)

Я досліджую світ

3

3

6

5

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

2

6

Інформатична

Інформатика

 

1

1

7

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

2

Музичне мистецтво

1

1

2

8

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

6

Разом

19+3

21+3

40+6

                       
 

Варіативний складник

 
   

Класи

Всього

1

2

 

1

Хореографія

1

1

2

Разом

1

1

2


 
Навчальний план
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова»
Лубенської районної ради Полтавської області
на 2019/2020 навчальний рік
І ступінь
 

Освітні    галузі

Навчальні

 предмети

Кількість

годин на

тиждень за ступенями

навчання

Всього

І ступінь

3

4

 

Інваріантна частина

1

Мови

і літератури

(мовний і літературні компоненти)

Українська мова

7

7

14

2

Іноземна мова(англ.)

2

2

4

3

Матема

тика

Математика

4

4

8

4

Природознавство

Природознавство

2

2

4

5

Супільство знавство

Я у світі

1

1

2

6

Мистецтво

Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво)

1

1

1

1

2

2

7

Технології

Трудове навчання

1

1

2

Інформатика

1

1

2

8

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоровя

1

1

2

Фізична культура

3

3

6

Разом

21+3

21+3

42+6

                 

Варіативна частина

   

Класи

Всього

3

4

 

1

Хореографія

1

1

2

2

Англійська мова

1

1

2

Разом

2

2

4

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа
 І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області
 на 2019/2020 навчальний рік
 ІІ ступінь
 
 

Освітні    галузі

Навчальні

 предмети

Всього

Всього

ІІ ступінь

5

6

7

8

9

Інваріантна частина

 

1

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5

2

Українська  літ.

2

2

2

2

2

10

3

Іноземна мова (англ.)

3

3

3

3

3

15

5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

6

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

7

Всесвітня історія

 

1

1

1

1

4

8

Основи правознавства

       

1

1

9

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

   

3

10

Обр. мистецтво

1

1

1

   

3

11

Мистецтво

     

1

1

2

12

Матема

тика

Математика

4

4

     

8

13

Алгебра

   

2

2

2

6

14

Геометрія

   

2

2

2

6

15

Природо

знавство

Природознавство

2

       

2

16

Біологія

 

2

2

2

2

8

17

Географія

 

2

2

2

1,5

7,5

18

Фізика

   

2

2

3

7

19

Хімія

   

1,5

2

2

5,5

20

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

21

Інформатика

1

1

1

2

2

7

22

             

23

Здоров’я і фіз.ична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

24

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

151,5

Варіативна частина

     

ІІ ступінь

Всього

 
 

5

6

7

8

9

   
 

1

Історія Полтавщини

(курс за вибором)

 

1

1

1

1

4,0

 
 

2

Англійська мова

(курс за вибором)

1

1

0,5

1

 

3,5

 
 

3

Хореографія

1

1

1

   

3

 
 

4

Народознавство

0,5

       

0,5

 
   

Разом

2,5

3

2,5

2

2

11,0

 
 

Всього

             

 

 Навчальний план

опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області
на 2019/2020 навчальний рік
ІІІ ступінь

 

№ п/п

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

 

10

11

 

Базові предмети

1

Українська мова

2

2

4

2

Українська  література

2

2

4

3

Зарубіжна  література

1

1

2

4

Іноземна мова

2

2

4

5

Історія України

1,5

1,5

3

6

Всесвітня історія

1

1

2

7

Громадянська освіта

2

0

2

8

Математика

(алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

6

9

Біологія і екологія

2

2

4

10

Географія

1,5

1

2,5

11

Фізика і астрономія

3

4

7

12

Хімія

1,5

2

3,5

13

Фізична культура

3

3

6

14

Захист Вітчизни

1,5

1,5

3

Вибірково-обов’язкові предмети

     

15

Інформатика

1,5

1,5

3

16

Технології

1,5

1,5

3

Додаткові години

     

17

Українська мова

2

2

4

18

Історія України

1,5

1,5

3

19

Математика

1,5

1,5

3

20

Біологія і екологія

0

3

3

21

Українська література

2

0

2

22

Англійська мова

1

1

1

Разом

38

38

76

 

 

 


 

 

Пояснювальна записка
 
до робочого навчального плану
 
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області
 
2018/2019навчального року

 

І. Загальні засади 

 

Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області здійснює свою діяльність:на підставі ст. 53 Конституції України; у відповідності із законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 894 « Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі; відповідно до «Державних санітарних правил; норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПІН 5.5.2.008-01; на підставі власного   статуту. Тип навчального закладу: опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області.

 

У 2018-2019 навчальному році кількість класів у закладі - 11; учнів – 187 чоловік:

 

1-4 класи – 86;

 

5-9 класи – 81;

 

10-11 класи – 20.

 

Мова навчання – українська. Початок занять о 8,30 годині.

 

                  На 2018/2019 навчальний рік робочі навчальні плани розробляються:

 

$1       для 1 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268;

 

– для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407; таблиця 1

 

$1       для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405; таблиця 1

 

     для 10 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408; таблиця 2

 

– для 11 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406; таблиця 2

 

І. Порядок вивчення окремих навчальних предметів.

 

Робочий навчальний план опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

 

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5) викладатимуться упродовж навчального року; ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – 1 годині через тиждень.

 

ІІІ. Структура навчального року.

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається святом «День Знань»; і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

І семестр – з 1 вересня до 29 грудня,

 

ІІ семестр – з 15 січня по 31 травня.

 

Канікули: осінні з 22 жовтня до 02 листопада, зимові з 02 січня до 14 січня, весняні канікули з 25 березня до 31 березня.

 

З урахуванням місцевих особливостей за погодженням з відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Лубенської районної державної адміністрації можливі зміни у графіку учнівських канікул. Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-11 класах – 40 хвилин. Перерви між уроками ставлять 10 хвилин, дві великі перерви по 15 хвилин (між 2 і 3 уроками).

 

Державна підсумкова атестація учнів випускних класів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.

 

Режим роботи: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

Закінчується навчальний рік проведенням останнього дзвінка 31 травня 2019 року.

 

Усього використано 337,0 годин, з них:

 

316,5 годин інваріантної частини,

 

20,5 годин варіативної частини.

 

Директор школи                                                                  С.І.Мисник

 

 

 

З урахуванням місцевих особливостей за погодженням з відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Лубенської районної державної адміністрації можливі зміни у графіку учнівських канікул. Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин; 5-+11 класах – 45 хвилин. Перерви між уроками ставлять 10 хвилин, дві великі перерви по 15 хвилин (між 2 і 3 уроками).

 

Державна підсумкова атестація учнів випускних класів проводиться відповідно до чинного законодавства України, у терміни визначені Міністерством освіти і науки України. Відповідно листа МОН № 1/9-315 від 07.06.2017 року. Завдання для учнів 4,9 класів розробляються опорним закладом.

 

Режим роботи: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

Закінчується навчальний рік проведенням останнього дзвінка 31 травня 2018 року.

 

Усього використано 329,5  годин, з них:

 

305,5 годин інваріантної частини,

 

24 години варіативної частини.

 

 

Директор школи                                                                    С.І.Мисник

 

 

 

Навчальний план
 
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня
 
школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова»
 
Лубенської районної ради Полтавської області
 
на 2018/2019 навчальний рік
 
І ступінь

 

 

Освітні   галузі

Навчальні

предмети

Кількість

годин на

тиждень за ступенями

навчання

Всього

І ступінь

1 клас

 

Інваріантний складник

1

Мовно-

літературна

Навчання грамоти

7

7

2

Іншомовна

Іноземна мова (англійська мова)

2

2

3

Математична

Математика

4

4

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

3

3

5

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

6

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

Музичне мистецтво

1

1

7

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

Разом

19+3

19+3

                 

 

Варіативний складник

 

   

Класи

Всього

   

1

Хореографія

1

1

Разом

   

Всього

1

1

 

 

Навчальний план
 
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня
 
школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова»
 
Лубенської районної ради Полтавської області
 
на 2018/2019 навчальний рік
 
І ступінь

 

 

Освітні   галузі

Навчальні

предмети

Кількість

годин на

тиждень за ступенями

навчання

Всього

І ступінь

2

3

4

 

Інваріантна частина

1

Мови

і літератури

(мовний і літературні компоненти)

Українська мова

7

7

7

21

2

Іноземна мова(англ.)

2

2

2

6

3

Матема

тика

Математика

4

4

4

12

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

5

Супільство знавство

Я у світі

-

1

1

2

6

Мистецтво

Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво)

1

1

1

1

1

1

3

3

7

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

8

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоровя

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

Разом

20+3

21+3

21+3

62+9

                   

 

Варіативна частина

 

   

Класи

Всього

2

3

4

 

1

Хореографія

1

1

1

3

2

Англійська мова

1

1

1

3

Разом

2

2

2

6

Всього

       

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа
 
І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області
 
на 2018/2019 навчальний рік
 
ІІ ступінь

 

 

Освітні    галузі

Навчальні

 предмети

Всього

Всього

ІІ ступінь

5

6

7

8

9

Інваріантна частина

 

1

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5

2

Українська  літ.

2

2

2

2

2

10

3

Іноземна мова (англ.)

3

3

3

3

2

14

4

Мова національної меншини (російська)

       

2

2

5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

6

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

7

Всесвітня історія

 

1

1

1

1

4

8

Основи правознавства

       

1

1

9

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

   

3

10

Обр. мистецтво

1

1

1

   

3

11

Мистецтво

     

1

1

2

12

Матема

тика

Математика

4

4

     

8

13

Алгебра

   

2

2

2

6

14

Геометрія

   

2

2

2

6

15

Природо

знавство

Природознавство

2

       

2

16

Біологія

 

2

2

2

2

8

17

Географія

 

2

2

2

1,5

7,5

18

Фізика

   

2

2

3

7

19

Хімія

   

1,5

2

2

5,5

20

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

21

Інформатика

1

1

1

2

2

7

22

             

23

Здоров’я і фіз.ична культура

Основи здоровя

1

1

1

1

1

5

24

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

31+3

152,5

Варіативна частина

     

ІІ ступінь

Всього

 
 

5

6

7

8

9

   
 

1

Історія Полтавщини

(курс за вибором)

 

1

1

1

1

4

 
 

2

Англійська мова

(курс за вибором)

1

1

0,5

1

1

4,5

 
 

3

Хореографія

1

1

1

   

3

 
   

Разом

2

3

2,5

2

2

11,5

 
 

Всього

             

 

 

Навчальний план
 
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
 імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області
 
на 2018/2019 навчальний рік
 
ІІІ ступінь
 
10 клас

 

№ п/п

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

Базові предмети

   

1

Українська мова

2

2

2

Українська  література

2

2

3

Зарубіжна  література

1

1

4

Іноземна мова

2

2

5

Історія України

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

1

1

7

Громадянська освіта

2

2

8

Математика

(алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

9

Біологія і екологія

2

2

10

Географія

1,5

1,5

11

Фізика і астрономія

3

3

12

Хімія

1,5

1,5

13

Фізична культура

3

3

14

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

   

15

Інформатика

1,5

1,5

16

Технології

1,5

1,5

Додаткові години

   

17

Українська мова

2

2

18

Історія України

1,5

1,5

19

Математика

1,5

1,5

20

Біологія і екологія

3

3

Разом

38

38

 

Навчальний план
 
опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 
 імені Ф.Д.Рубцова» Лубенської районної ради Полтавської області
 
на 2018/2019 навчальний рік
 
ІІІ ступінь

 

 

Освітні    галузі

Навчальні

предмети

Всього

Всього

 

ІІІ ступінь

 

11

 

Інваріантна частина

   

1

Мови і літератури

Українська мова

2

2

 

2

Українська  література

2

2

 

3

Іноземна мова (англ. мова)

3,5

3,5

 

4

Зарубіжна  література

2

2

 

5

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

 

6

Всесвітня історія

1

1

 

7

Громадянська освіта: Економіка

Людина і світ

1

0,5

1

0,5

 

8

Мистецтво

Художня культура

0,5

0,5

 

9

Математика

Алгебра

3

3

 

10

Геометрія

2

2

 

11

Астрономія

0,5

0,5

 

12

Природознавство

Біологія

1,5

1,5

 

13

Фізика

3

3

 

14

Хімія

2

2

 

15

Екологія

0,5

0,5

 

17

Технології

Технології

1

1

 

18

Інформатика

2

2

 

19

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

 

20

Захист Вітчизни

1,5

1,5

 

Разом

33,0

33,0

 

 

Варіативна частина

 

   

ІІІ ступінь

Всього

11

 

1

Історія Полтавщини (курс за вибором)

1

1

2

Стилістика української мови

1

1

Разом

2

2

Всього

   

 

Директор школи                                                      Мисник С.І.

 

 
Поділись новиною з друзями в соціальних мережах: